Yöntemin Ekonomik Değeri

Yaşlı nüfus oranı 2014 yılında yüzde 8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı 65 ve daha yukarı yaşa sahip kişilerin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi olup yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8 oldu. Yaşlı nüfusun yüzde 43,6’sını erkek nüfus, yüzde 56,4’ünü kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2050 yılında yüzde 20,8, 2075 yılında ise yüzde 27,7’ye yükseleceği tahmin edildi.

Dünya nüfusunun 2014 yılında yüzde 8,3’ünü yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 29,5 ile Monako, yüzde 25,8 ile Japonya ve yüzde 21,1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 228 ülke arasında 94. sırada yer aldı. Yaşlı nüfusumuzun büyüklüğü Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu ile karşılaştırıldığında, ülkemiz yaşlı nüfusunun, Danimarka (5 milyon 569 bin 77 kişi), Slovakya (5 milyon 492 bin 677 kişi), Finlandiya (5 milyon 268 bin 799 kişi), Norveç (5 milyon 147 bin 792 kişi), İrlanda (4 milyon 832 bin 765 kişi) ve Bosna Hersek (3 milyon 871 bin 643 kişi) ülke nüfuslarından daha fazla olduğu görüldü.

Yaşlı Nüfus|2014

65+ Erkek Nüfus

65+ Kadın Nüfus

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde yapılan bir çalışma sonucunda aşağıdaki görüşlere yer verilmiştir.
Belli başlı 5 kronik hastalık olan kanser, şeker, ruhsal bozukluklar, kalp ve solunum rahatsızlıklarının gelecek 20 yıl içinde küresel ekonomiye getireceği yükün 47 trilyon ABD dolarını bulması bekleniyor. Araştırmayı yaptıran Dünya Ekonomik Forumu’ndan bir yetkili, konunun sadece bir sağlık değil, aynı zamanda ekonomik bir mesele olduğunu ifade ederek, “Bu toplumun her kesimini etkiliyor” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, hükümetlere bir dizi öneride bulunarak sağlık alanında atılabilecek adımları da sıraladı. Buna göre, tütün ve alkol vergilerinin artırılması, kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması, tuz ve transyağ içeren gıdaların tüketim seviyesini düşürecek kampanyalar düzenlenmesi ile diyet ve fiziksel aktiviteyi artırmayı amaçlayan bilinçlendirme kampanyalarının başlatılması, bulaşıcı olmayan hastalıkların neden olduğu ölümleri azaltabilir. Pazartesi, 19 Eylül 2011″
Gerek Amerika Birleşik Devletleri’nin  2010 tarihli Healthy and Fit Nation Sağlık politikaları ,gerekse Birleşmiş Milletlerin temel sağlık harcamalarının azaltılması yönünde yapmış olduğu çalışmalarda nüfusun giderek yaşlandığı,  daha hareketsiz  hayatın ve obezitenin daha fazla arttığı ve buna bağlı temel 5 hastalığın sadece sağlık sorunu değil ciddi bir ekonomik yük haline geldiğinden söz edilmektedir.

http://www.surgeongeneral.gov/priorities/healthy-fit-nation/obesityvision2010.pdf

http://whqlibdoc.who.int/trs/who_trs_916.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011.pdf

Bu olumsuz gidişin durdurulması içinde ortak tedbir olarak doğru beslenme, fiziksel aktivite artışı ve stres yönetiminin sağlanması öngörülmüştür. Bu program ,bu üç önemli tedbirin tamamını içeren  ve bir arada sunulduğu bir programdır.

Günlük yaşantıyı karşılayacak kas gücü olan insanlar zannedildiği gibi hangi yaşta olurlarsa olsunlar inaktif değildir. İnaktif olan insanlar streslerini yönetemeyen, doğru beslenmeyen ve günlük yaşantıda aşırı yük altında kalıp eklem problemi gelişmiş ve aktivite halinde çabuk yorulup , eklem ağrısı olan insanlardır. Bu insanlar , alışılagelmiş sporları , fiziksel aktiviteleri yapacak sağlam eklem yapısına sahip olmayan insanlardır.
E.F.E.E. egzersiz yöntemi eklem sorunları ya da aşırı kilo fazlalığı nedeni ile alışıla gelmiş fiziksel aktiviteyi yapamayan insanlar içindir. Yürüme gibi alışılagelmiş aktiviteler eklem ağrısını arttırınca bu insanlar uzun yürüyüşlerden kaçarlar. Bir spor salonuna üye olmuşlarsa da eklem ağrıları başlayınca spor salonuna devamı bırakırlar. Ağrıya sebep olması nedeni ile  alışılagelmiş egzersizleri yapamayan 9 ila 90 yaş arası milyonlarca insana  eklem problemlerinin düzeyi ne olursa olsun ağrısız günlük yaşam aktivitelerini yapma olanağını vermektedir.

Bu nedenle bu program, gerek Healthy and Fit Nation politikasının ve gerekse Birleşmiş Milletlerin önümüzdeki yirmi yıl için hedeflediği  daha uzun ve sağlıklı kalma, sağlık harcamalarının azaltılması hedeflerini mutlak gerçekleştirebilecek bir programdır.

Program aynı anda binlerce merkezde milyonlarca insana aynı standartta aynı doğruluk oranında egzersiz yapma ve bir ay sonunda aynı gelişim oranlarını kazandırma özelliği olduğundan bu yönü ile de alışılagelmiş yöntemlerden farklı yüksek standarta sahiptir.