Yöntemin Detayları

Günlük yaşantıda eklemlere yük binmeden sakatlanma riski olmadan yaşayabilmek için her insanın sahip olması gereken kas güçleri aynıdır.
Çünkü bir kilo ağırlık yaşa göre veya kadın erkek ya da hastalık durumuna göre değişmez, o ağırlığı kaldıracak gücünüz varsa yaşınız vücut yapınız ya da hastalık durumunuz ne olursa olsun kaldırırsınız. Eğer o ağırlığı kaldıracak gücünüz yoksa yorularak zorlanarak birkaç defa yine belki kaldırırsınız. Ancak o ağırlığı kaldırmak günlük yaşantınızın vazgeçilmezi ise eninde sonunda altında kalırsınız ve eklemelerinizde kaslarınızda ve eklem bağlarınızda kalıcı hasarlar ortaya çıkar ve kronik ağrılarınız olur hayat kaliteniz tamamen bozulur. Artık yapmanız gereken işlerinizi yapamadığınızdan dolayı mutsuz olursunuz ve  bir de ruhsal depresyonla karşı karşıya kalırsınız.
Bu nedenlerle günlük yaşantıda sahip olmanız gereken minimal kas güçleri kişinin yaşı, boyu, kilosu ya da sağlık durumuna göre değil günlük yaşantıda karşılaması gereken iş yükünün yoğunluğuna göre değişir.

agri1

agri2

agri3

Günlük yaşantıda eklemler üzerinde kalıcı hasar olmaması ,kronik ağrılı hastalıkların ortaya çıkmaması için her insanın sahip olması gereken minimal kas güçleri , iş yapma kapasitesi aşağıdaki gibidir.
Günlük yaşantıda sadece bedensel yorgunluk ya da sadece ruhsal yorgunluk varsa ve her ikisini aynı zaman diliminde beraber yaşanmıyorsa, bir insanın idealde sahip olması gereken  iş yapma kapasiyesinin en az %40 ına sahip olmak gerekiyor. Eğer kasların iş yapma kapasitesi %30 ve altında ise günlük yaşantıda en basit ve hafif işleri bile eklem üzerine yük binmeden yapmak mümkün değildir.
Günlük yaşantıda bedensel ve ruhsal yorgunluklar bir arada, aynı zaman diliminde yaşanmak zorunda ama bir kaç hafta ya da bir kaç ay gibi kısa süreli ise sonra bir kaç aylık dinlenme, daha yavaş bir tempo söz konusu ise , ideale göre en az %60 kas gücüne ihtiyaç vardır.
Günlük yaşantıda bedensel ve ruhsal yükler bir arada aylarca , hatta yıllarca yaşanmak zorunda ise o zaman ideale göre en az % 80 kas gücüne ihtiyaç vardır. Ancak sadece bu kas güçlerine , iş yapma potansiyeline sahip olmak yeterli değildir. Zira insan beyni en yüksek kas gücünü bilir. Eğer sadece bir kas grubu diyelimki 100 kilo ağırlığı kaldırma kapasitesinde ise zannederki bütün kas grupları o miktarda direnci karşılayabilir. İnsan beyninin A kas grubu 100 kilo kaldırır, ona 100 kiloluk iş vereyim ama B kas grubu 10 kilo kaldırır ,o na 10 kiloluk iş vereyim diye bir seçiciliği yoktur.
İnsan beyni objeleri daha görünce eli ile dokunmadan aşağı yukarı o objenin kaç kilo geldiğini gözü ile ölçebilir. Beyinin bu göz ile tartma yeteneğine biz halk arasında gözü kesme olayı diyoruz. Eğer bir kas grubunuz 100 kiloyu kaldıracak güce sahipse beyin,bütün kaslarınızın aynı güce sahip olduğunu zanneder. Bu kilonun altında gördüğü her obje için eğer kaldırmanız da gerekiyorsa daha gördüğünüz anda kaldır emri verir ve refleks olarak kaldırmaya çalışırsınız. Eğer 50 kiloluk bir objeyi ancak 10 kilo kaldırma kapasitesi olan kaslarınızla yapmanız gerekiyorsa doğal olarak 50 kiloyu 10 kiloluk güç ile kaldıramazsınız.
İşte o anda önce niye kaldıramadığınıza çok şaşarsınız. Zira beyniniz size yap emri verdi ve siz yapamıyorsunuz. Bundan sonra 2 şey olur. Eğer o objeyi kaldırmaya çok mecbur değilseniz kaldırmaktan vazgeçersiniz. Ama o işi yapamadığınız içinde çok mutsuz olursunuz. Ya da o işi mutlak yapmak zorundaysanız itekleyerek zorlayarak yapmaya çalışırsınız. Belki maksimum güçlerinizi , o işi yapmak için yardımcı bütün kas gruplarının maksimum güçlerini kullanarak o işi yaparsınız. Ancak şaşkınlığınız devam eder, çok yorulursunuz ve maksimum güçleri kullanırken eklem ve kas gruplarının üzerine maksimum yük bindiğinden doku hasarları oluşur. Bu doku hasarları hafif düzeydeyse bir kaç saatlik yorgunluktan bir kaç gün devam eden istirahatle ve ya basit ağrı kesicilerle geçen eklem ve kas ağrıları olur. Eğer o yaptığınız iş günlük yaşantınızın vazgeçilmezi değilse bir daha o işi yapmak istemezsiniz. Ancak artık kaldırmaya mecbur olmasanız bile her gördüğünüzde yap emri aldığınızdan o işi yapamamaktan dolayı ruhsal mutsuzluğunuz artar.
Eğer o zorlandığınız iş günlük yaşantınızın mutlak yapmanız gereken vazgeçilmezi ise o işi yaparken oluşan eklem hasarlarınız giderek artar , artık bir kaç gün dinlenme ya da basit ağrı kesiciler ile de azalmayan kalıcı eklem hasarlarına ve kronik eklem hastalıklarına döner ve artık o mecbur olduğunuz işleri hiç yapamaz hale gelir ve hayat kaliteniz gerek bedensel ve gerekse ruhsal olarak tamamen bozulur.

bel_agrisi_gorsel_1

Bu nedenlerle de en kuvvetli kas grubu ile en zayıf kas grubu arasındaki iş yapma kapasitesi farkının % 20 yi geçmemesi idealdir, % 40 a kadar olan farkı yine vücut tolere edebilmektedir. %40 dan fazla fark olması halinde yine günlük yaşam aktiviteleri içinde sakatlanma riski artmaktadır.
Bedensel ve ruhsal sağlığı korumak ve hayatımız boyunca aynı kalitede sürdürebilmek için sadece günlük yaşam aktivitelerinin bedenimiz üzerine verdiği yükleri karşılayabilecek minimum kas güçlerine ve kas grupları arasında güç dengesinin her ikisine birden sahip olmak gerekmektedir.
Bu güç dengelerine bir defa sahip olduktan sonra eğer bu sınırlar dahilinde günlük yaşantıyı devam ettiriyorsanız, kaslar iş yaparken aşırı gerilip kopmayacak ve kas hücreleriniz ölmeyecektir. Yaşınız ne olursa olsun her 6 ayda bir bölünerek kendisini hayatınız boyunca yenilediğinden, zaman içinde kas gücünüzü kaybetmeyeceksiniz.
Ancak, gücünüzün üstündeki işleri maksimum gücünüzü zorlayarak yapmaya çalışırken önce kasları aşırı gererek kas hücrelerinizi öldürürsünüz. Ölen hücre kendini yenileme süresinde zaten ölmüş olduğundan bir daha kendisini yenileme zamanı geldiğinde yenileyemeyeceği için  yılların içinde  giderek kas hücre sayıları azalmaktadır. Kas hücre sayısı azaldıkça da doğal olarak kasların total iş yapma kapasiteleri azalmaktadır. O nedenle insanlar yaşları ilerledikçe eski yapabildiklerini yapamaz hale gelmekte ve halk arasında biz buna yaşlanma demekteyiz.

IMG_0382 (Small)

IMG_0207 (Small)

IMG_0380 (Small)

Semra Ercan yeniden yapılandırma egzersiz yönteminde ise yaş, vücut yapısı ve geçirilmiş olan hastalıklar ne olursa olsun her insanın, her kas grubunun iş yapma kapasitesini bir aylık süre sonunda % 5 ila % 10 arasında artırmak mümkün olmaktadır. Kişinin günlük yaşantıda karşılaması gereken iş ve stres yükünü karşılayacak kas gücüne ulaştıktan ve egzersiz yapmayı bıraktıktan sonra aradan uzun yıllar geçse bile kazandıklarını kaybetmediği tespit edilmiştir.
Ayrıca kadın ve erkeklere yapılan kas testi sonuçları çok çarpıcı bir başka gerçeğide açıklığa kavuşturmaktadır.
Yapılan kas testi sonuçlarına göre genel ortalamaları 20-40 yaş grubunda kadınlarda %38.65 erkeklerde %65.72 ,40-60 yaş grubunda , kadınlarda % % 37.44 erkeklerde %63.58 ve 60 yaş üstünde ise kadınlarda %33.05 erkeklerde %48.09  olarak ölçülmüştür. Kadınların genel ortalaması  % 36.58 erkeklerin ise % 59.13 dür.
Yaş gruplarına göre kadınların kas gücü yaşa bağlı olarak % 38.65 den % 33.05 e inmektedir. Yani azalma yaş ile çok değişmemektedir. Günlük yaşantıda  sakatlanmadan basit işleri yapma kapasitesi olan  ve sadece bedensel yorgunluk ya da sadece ruhsal yorgunluk sınırı olan % 40 kas gücünün altında olduğu görülmektedir.Ancak erkeklerde durum farklı. Yaşa göre yılların içinde kas gücünün azalması yaş 60 üzerine çıkınca belirgin olarak azalmaktadır. 60 yaşına kadar erkeklerin genel ortalaması % 60 sınırının üzerindedir. Yani hem biraz ruhsal yorgunluk birazda bedensel yorgunluğu tolere edebilecek sınırın üzerindedir. Ancak 60 yaşından sonra sadece bedensel yorgunluk ve sadece ruhsal yorgunluğu tolere edebilecek sınıra inmektedir. Bu sonuçlarda eklem  dejenerasyonlarına bağlı kas ve eklem ağrıları nedeni  ile  fizik tedavi polikliniklerine müracaat eden hastaların kadın erkek oranları ile aynıdır.
60 yaşına kadar kadınların hastalık nedeni ile müracaatı erkeklere göre 3  kadına karşılık. 1 erkek oranındayken 60 yaşından sonra bu kadın erkek hasta oranı hemen hemen eşitlenmektedir.
Bu oranlarda bize açıkça göstermektedir ki kas gücü düştükçe insanların eklem şikayetleri artmaktadır. Bu nedenle bu sonuçlar, ileri yaşta bile bozuk eklem yapısına rağmen eklemlere iş yaptırabilmek ya da gençken eklemleri bozup yaş ilerledikçe eklem dejenerasyonlarını azalltmak ve hayatı ağrısız yaşamak ,günlük yaşantıda yapmak zorunda olduklarımızı yapabilmek için kas gücünü artırmanın tek gerçek olduğunu ispatlamaktadır.

yontem4

yontem5

yontem6

Egzersiz yöntemi her insanın doğru egzersiz yaparak kesin sonuca ulaştırılması için tamamen objektif, tamamen ölçülebilen ve her türlü karşılaştırmaya ve istatistiki veriye ulaşmayı sağlayan bir bilgisayar programına sahiptir.
Bilgisayar programı her insanın bedensel verilerini, sosyal durumunu, hayattan beklentilerini ve sağlık durumunu kaydeder.
Program sonunda ulaşılmak istenen kas gücü ve günlük yaşam aktivitelerinde ulaşılmak istenen hedefi kaydeder. Bu amaçla hiç boşluk bırakılmadan doldurulması gereken sorgulama bölümü ile başlar. Boşluk bırakıldığı takdirde program çalışmaz. Aksi halde doğru egzersiz programını oluşturmak mümkün değildir.
– Başlangıç maksimum kas gücü her kas grubunu çalıştırmak için kullanılacak egzersiz cihazlarında ayrı ayrı  ölçülerek cihazların microcipleri ile bilgisayar programına kaydedilir.
– Programda kaydedilmiş olan kişinin sağlık durumu , sosyal verileri ve hedeflerine göre ayrı bir matematiksel formülle her kas grubu için yapması gereken egzersiz programı bilgisayar programı ile programlanır.