The Exercise Method in Detail

In daily life every person needs the same muscle strength to continue their lives without the risk of injury and pushing their joints to their limits.

A weight will always weigh the same to you no matter what age or what gender you are. If you have the strength to lift the weight, you will do it despite your body shape, age or disability. However if the weight is heavier than your lifting capability and if you still have to do it due to your work or daily life, you will lift it again, but this time you will cause permanent damage on your joints, ligaments and muscles. Therefore, a person’s minimal muscle strength to perform his daily activities easily shouldn’t change according to age, height, weight or health conditions but according to his daily workload.

agri1

agri2

agri3

To avoid causing permanent damage on your joints, ligaments and muscles or having chronical complications, a person’s minimal muscle strength-workload capacity ratio should be determined:

– If there is only physical or mental exhaustion in daily life, if both are not present in the same time interval, a person should have at least %40 muscle strength. If it is below %40, the most simple and light tasks would cause pressure on his or her body.

– If both physical and mental exhaustion with a slow tempo are present in daily life, ideally a person would need %60 minimal muscle strength.

– If both physical and mental exhaustion with a fast tempo are present in daily life, a person needs %80 minimum muscle strength to live a healthy life.

However, reaching the minimum muscle strength alone is not enough!

Our brains only know the strongest muscle group we have in our bodies. If a muscle group can lift a 100kg weight, then the brain thinks that every muscle group will be able to provide that much power when needed. The brain isn’t selective when it comes to muscles; if a 100kg weight has to be lifted, every muscle, even the weaker ones, works to lift that weight. If a 50kg object is lifted with a muscle group that has 10kg lifting capability you will apply extreme pressures to that muscle group and cause tissue damage. If you continue to lift weights that are over the maximum capacity of your muscle groups’ strength, you will start to cause permanent damage on your body.

To make this clearer, let’s say you are going to lift an object with your arm and your arm’s muscle group will easily lift it. But what does your back muscle group say about this? If the weight is exceeding the maximum weight your back muscle group can lift then you will be damaging the muscles on your back. Ideally the muscle strength between the strongest muscle group and the weakest should be %20 and the border should be around %40 to avoid damage to any tissue.

Therefore it is also important to have a good ratio between the two muscle groups.

bel_agrisi_gorsel_1

Final words

To preserve both physical and mental health, one should ideally have an optimal minimum muscle strength and the ratio betwen their weakest and strongest muscle group should be %20. Once you acquire both muscle characteristics your muscle tissues won’t be damaged in your daily lives and wouldn’t lead to any chronical problems in the future. Also since muscle cells divide in every 6 months no matter how old you are, you wouldn’t have to worry about losing your muscle strength with time.

IMG_0382 (Small)

IMG_0207 (Small)

IMG_0380 (Small)

Semra Ercan yeniden yapılandırma egzersiz yönteminde ise yaş, vücut yapısı ve geçirilmiş olan hastalıklar ne olursa olsun her insanın, her kas grubunun iş yapma kapasitesini bir aylık süre sonunda % 5 ila % 10 arasında artırmak mümkün olmaktadır. Kişinin günlük yaşantıda karşılaması gereken iş ve stres yükünü karşılayacak kas gücüne ulaştıktan ve egzersiz yapmayı bıraktıktan sonra aradan uzun yıllar geçse bile kazandıklarını kaybetmediği tespit edilmiştir.
Ayrıca kadın ve erkeklere yapılan kas testi sonuçları çok çarpıcı bir başka gerçeğide açıklığa kavuşturmaktadır.
Yapılan kas testi sonuçlarına göre genel ortalamaları 20-40 yaş grubunda kadınlarda %38.65 erkeklerde %65.72 ,40-60 yaş grubunda , kadınlarda % % 37.44 erkeklerde %63.58 ve 60 yaş üstünde ise kadınlarda %33.05 erkeklerde %48.09  olarak ölçülmüştür. Kadınların genel ortalaması  % 36.58 erkeklerin ise % 59.13 dür.
Yaş gruplarına göre kadınların kas gücü yaşa bağlı olarak % 38.65 den % 33.05 e inmektedir. Yani azalma yaş ile çok değişmemektedir. Günlük yaşantıda  sakatlanmadan basit işleri yapma kapasitesi olan  ve sadece bedensel yorgunluk ya da sadece ruhsal yorgunluk sınırı olan % 40 kas gücünün altında olduğu görülmektedir.Ancak erkeklerde durum farklı. Yaşa göre yılların içinde kas gücünün azalması yaş 60 üzerine çıkınca belirgin olarak azalmaktadır. 60 yaşına kadar erkeklerin genel ortalaması % 60 sınırının üzerindedir. Yani hem biraz ruhsal yorgunluk birazda bedensel yorgunluğu tolere edebilecek sınırın üzerindedir. Ancak 60 yaşından sonra sadece bedensel yorgunluk ve sadece ruhsal yorgunluğu tolere edebilecek sınıra inmektedir. Bu sonuçlarda eklem  dejenerasyonlarına bağlı kas ve eklem ağrıları nedeni  ile  fizik tedavi polikliniklerine müracaat eden hastaların kadın erkek oranları ile aynıdır.
60 yaşına kadar kadınların hastalık nedeni ile müracaatı erkeklere göre 3  kadına karşılık. 1 erkek oranındayken 60 yaşından sonra bu kadın erkek hasta oranı hemen hemen eşitlenmektedir.
Bu oranlarda bize açıkça göstermektedir ki kas gücü düştükçe insanların eklem şikayetleri artmaktadır. Bu nedenle bu sonuçlar, ileri yaşta bile bozuk eklem yapısına rağmen eklemlere iş yaptırabilmek ya da gençken eklemleri bozup yaş ilerledikçe eklem dejenerasyonlarını azalltmak ve hayatı ağrısız yaşamak ,günlük yaşantıda yapmak zorunda olduklarımızı yapabilmek için kas gücünü artırmanın tek gerçek olduğunu ispatlamaktadır.

yontem4

yontem5

yontem6

Egzersiz yöntemi her insanın doğru egzersiz yaparak kesin sonuca ulaştırılması için tamamen objektif, tamamen ölçülebilen ve her türlü karşılaştırmaya ve istatistiki veriye ulaşmayı sağlayan bir bilgisayar programına sahiptir.
Bilgisayar programı her insanın bedensel verilerini, sosyal durumunu, hayattan beklentilerini ve sağlık durumunu kaydeder.
Program sonunda ulaşılmak istenen kas gücü ve günlük yaşam aktivitelerinde ulaşılmak istenen hedefi kaydeder. Bu amaçla hiç boşluk bırakılmadan doldurulması gereken sorgulama bölümü ile başlar. Boşluk bırakıldığı takdirde program çalışmaz. Aksi halde doğru egzersiz programını oluşturmak mümkün değildir.
– Başlangıç maksimum kas gücü her kas grubunu çalıştırmak için kullanılacak egzersiz cihazlarında ayrı ayrı  ölçülerek cihazların microcipleri ile bilgisayar programına kaydedilir.
– Programda kaydedilmiş olan kişinin sağlık durumu , sosyal verileri ve hedeflerine göre ayrı bir matematiksel formülle her kas grubu için yapması gereken egzersiz programı bilgisayar programı ile programlanır.