Özgeçmiş

Dr. Semra ERCAN

cv

Dr. Semra Ercan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıdır. 1976 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki tıp eğitimini 1982 yılında tamamlayarak tıp doktoru ünvanını almıştır.

1982 – 1986 yılları arasında sırasıyla Kastamonu  ili Cide İlçesi Toygarlı (Soğuksu) sağlık ocağı tabipliği, İstanbul ili Gaziosmanpaşa , Eminönü, Beşiktaş İlçeleri Hükümet tabiplikleri, Sait Çiftçi Kamu Sağlığı merkezinde pratisyen hekimlik,Dolmabahçe Sarayında milli saraylar personel hekimliği görevlerinde bulunarak mecburi hizmetini tamamlamıştır.

1986-1989 yılları arasında da GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

1989 – 1992 yılları arasında Gümüşsuyu asker hastanesi fizik tedavi klinik başkanlığı’nı yapan Dr. Semra Ercan, 1992-1998 yılları arasında da International Hospital fizik tedavi ve rehabilitasyon klinik direktörlüğü görevini yapmıştır.

Dr.Semra Ercan 1998 – 2000 yılları arasında Planet Health Club tıbbi danışmanlığını yapmıştır.

1998 yılında Fulya fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğini kurmuştur. 2005 yılında ise kliniği büyüterek Full-Med Fizik Tedavi ve Medikal Egzersiz Merkezini hizmete açmış ve  izokinetik cihazlarla  sakatlanmayı önleyici ve mevcut sakatlanmalarda ,her türlü hastalıklara rağmen vücudun iş yapma kapasitesini artırmaya yönelik özel egzersiz programını uygulamaya başlamıştır.

2009 yılında geliştirdiği bu egzersiz Yönteminin Avusturya’da yapılan patent incelemesi sonunda verilen AAA raporuna istinaden Türk Patent Enstitüsü Tarafından Dr.Semra Ercan ‘a egzersiz yönteminin patenti verilmiştir. Dr.Semra Ercan’ın sahibi olduğu klinikte yaklaşık 9-90 YAŞ Arasında 4000 kişiye bu Yöntem uygulanmış ve programa  katılan  her insanda kaslarının iş yapma kapasitesi bir aylık periyotlarda %5-10 oranlarında  mutlak arttırılmıştır.

2009-2011 SGK ile sözleşmeli çalışmak için Full-Med Medikal Egzersiz ve Fizik Tedavi Merkezinin sanayi mahallesine taşınması.

2011-2013  SGK ile sözleşmeli çalışmak için  Mecidiyeköy İstanbul Tıp Merkezi bünyesine katılma

2013- Eylül 2014 Özel Marmaris Yücelen Hastanesi

Ocak 2015  – Marmaris – İçmeler Martı Resort Otel bünyesinde Fit &Healthy Life By Semra Ercan programını uygulayarak kış turizmini canlandırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.