Kimler İçin?

Hedef kitle, hasta olsun ya da olmasın 9-90 yaş arasındaki her insandır. Amaçlanan;

 • 9-90 yaş grubundaki her insanın maksimum kas gücünün mutlak artırılarak günlük yaşam aktivitelerini karşılayacak kas gücüne ulaşması,
 • Her insanın her türlü hastalıktan korunması,
 • Günlük yaşam aktivitelerini sağlık sorunu olmadan istedikleri gibi ağrısız ve sakatlanmadan yaşamaları,
 • Bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunarak yaşam kalitelerinin artırılmasıdır.

9-20 Yaş Grubunda Gelişim Çağındaki Çocuk ve Gençler

 • Kas gücünün genetik şifrelerindeki güce ulaşması
 • Kaslar arasındaki güç farklılıklarının dengelenmesi
 • Vücutlarının tam gelişiminin sağlanması
 • Yeni bilgisayar çağında inaktivite nedeniyle ilerde karşılaşacakları sağlık sorunlarının baştan engellenmesi
 • Sakatlanmadan spor yapabilir hale gelmelerinin sağlanması
 • Bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması

se7

20-40 Yaş Grubundaki Genç İnsanlar

 • Çalışma hayatlarını kurarken karşılaşacakları bedensel ve ruhsal streslere karşı dayanıklılıklarının artırılması
 • Bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması
 • İş yapma kapasitelerinin ve verimliliğin artırılması

se8

40-60 Yaş Grubundaki Erişkin İnsanlar

 • Edindikleri eklem ve kas hastalıklarına rağmen kas gücü artırılarak eklemlerinin üzerine yük binmesinin önlenmesi
 • Vücutlarının ağrısız ve tam fonksiyon görmesi
 • Vücutlarının ağrısız ve tam fonksiyon görmesi
 • Günlük yaşam aktivite ve kalitesinin mükemmelliğe ulaşması

se9

60-90 Yaş Grubundaki Yetişkin İnsanlar

 • Her türlü hastalıklarına rağmen tek başlarına hayatlarını olabilecek en mükemmel şekilde sürdürebilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.

se10